Fakta om skolen

Innhold

Valby skole tar imot elever fra 1. - 7. klasse. Skolen har i 148 elever. Skolen sto ferdig høsten 2000. Valby skole har spennende arkitektoniske løsninger med mange ulike vinduer, buede vegger og en glassgate som tak. Lyset er et viktig element på skolen. Skolen ligger tett inntil skogen. Den ligger i gangavstand til tre større boligfelt som heter Bisjord, Valby og Guri. Barna har trygg skolevei godt skjermet fra biltrafikk. Elevene bor i gangavstand til skole, og ingen elever har buss-skyss.

Elevgruppene har navn fra Verdensrommet. De heter Luna, Tellus, Mars, Sirius, Venus, Helios og Jupiter. Dette brukes til spennende læring om verdensrommet. SFO heter Kosmos.

Mål for Valby skole og SFO

På Valby opplever alle:

  • Trygghet, mestring og samarbeid
  • At det å hjelpe hverandre er naturlig
  • At læring både er utfordrende og morsomt

Skolen vektlegger

Barn skal møte variert opplæring tilpasset den enkeltes behov.

Skole og SFO vektlegger

  • Barn skal oppleve trygghet, omsorg og trivsel.
  • Barn skal kjenne mestring hver dag.
  • Barn skal møte fysiske utfordringer bl.a. ved ukentlige turdager.
  • Barn skal oppleve null-toleranse mot mobbing.
  • Barn skal få oppleve voksne som har tid til dem.
  • Barn skal ha en regulert og oversiktlig dag.
  • Barn skal bli kjent med, bruke og videreutvikle sine kreative evner i aktivitet og lek.
Til toppen