Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Andreas Vik Himberg 5. klasse (23/24)
Astrid Margrete Lunde Bakken 7. klasse (23/24)
Kristian Tvetene Kristiansen 1. klasse - vara (23/24)
Kristin Bjørntvedt 1. klasse (23/24)
Lene Halvorsen 6. klasse (23/24)
Lill-Iren Gustavsen 2.klasse (23/24)
Line Gundersen 2. klasse - vara (23/24)
Line Louise Sannes 4. klasse (23/24)
Silje Stålaker 3.klasse (23/24)
Tone Merethe Røed 6. klasse - vara (23/24)
Til toppen