Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Astrid Margrete Lunde Bakken 6.klasse (22/23)
Camilla Kokkersvold 5. klasse - vara (22/23)
Ellen Furustad 7. klasse (22/23)
Gry Løvald Stensland 4. klasse (22/23)
Lene Halvorsen 5. klasse (22/23) 7. klasse - vara (22/23)
Lill-Iren Gustavsen 1.klasse (22/23)
Linda Elisabeth Bransdal Høyer 2.klasse -vara (22/23)
Line Gundersen 1.klasse - vara (22/23)
Line Louise Sannes 3. klasse (22/23)
Pernille Moskvil 4.klasse - vara (22/23)
Silje Stålaker 2.klasse (22/23)
Trine Merete Sjølyst 3. klasse - vara (22/23)
Til toppen