Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Astrid Margrete Lunde Bakken 5. klasse
Bjørg Lisbeth Hansen 7. klasse
Ellen Furustad 6. klasse - vara
Gry Løvald Stensland 3. klasse
Have Bezeraj 6. klasse
Katrine Svenning 7. klasse -vara
Lene Halvorsen 4. klasse - vara
Linda Elisabeth Bransdal Høyer 1. klasse - vara
Line Louise Sannes 2. klasse - vara
Silje Eirin Solheim Hansen 3. klasse - vara
Silje Stålaker 1. klasse
Stine Bunes Thorsen 4. klasse
Trine Merete Sjølyst 2. klasse
Til toppen