Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anne Bente Korssjøen Johnsen 7. klasse
Astrid Margrete Lunde 3. klasse - vara SU-leder
Bjørg Lisbeth Hansen 5. klasse - sekretær
Ellen Furustad 6. klasse - FAU-LEDER
Ellen Haugan-Bruun 4.klasse - vara
Gry Løvald Stensland 1 klasse - kasserer
Hafsteinn Haraldsson 4. klasse
Katarzyna Zuzanna Gorska 7. klasse - vara
Kjetil Amundsen 5.klasse - vara
Lena Renate Mortensen 2. klasse - vara
Lene Halvorsen 2. klasse
Ole Kristian Nalum 3.klasse
Sven Rannacher 6. klasse - vara
Til toppen