Ordensregler

Skolens regler og hva vi jobber med kontinuerlig i klassene.

Vi snakker og lytter til hverandre på en ordentlig måte.

Det betyr blant annet:

 • Snakker pent til hverandre selv om vi er forskjellige
 • Lytter når andre snakker
 • Sier til andre det du vil at andre skal si til deg

Vi møter presis og forberedt.

Det betyr blant annet:

 • Kommer til tida
 • Har gjort lekser og tatt med oss det utstyret vi trenger for dagen
 • Er uthvilte og har med nok mat
 • Tar med oss hjem det vi trenger til skolearbeidet

Vi har et rolig innemiljø.

Det betyr blant annet:

 • Bruker innestemme
 • Sitter rolig og rekker opp hånda
 • Ikke kommenterer eller småprater i timene

Vi tar vare på skolens, egne og andres ting.

Det betyr blant annet:

 • Holder det ryddig i garderober og klasserom
 • Er forsiktige med egne og andres ting
 • Spør før du låner andres ting
Til toppen