Aktuelt

 • 16.04.2021
 • Skole

Å sykle i trafikken er vanskelig

Larvik kommune ble tidligere i år godkjent som Trafikksikker kommune. I april er fokuset barn og sykling i trafikken.

 • 23.04.2021
 • Skole

Linda, Hilde og Arnfinn er nye rektorer i Larviksskolen

Nyansatte rektorer på Frøy, Langestrand og Stavern skole med tiltredelse 1. august

 • 09.04.2021
 • Skole

Mulig streik i bussnæringen fra 11.april

Streiken kan få konsekvenser for skoleskyss i Larvik fra 11.april. Les mer her.

 • 04.05.2021
 • Skole

Vil dere være med å lage sommerskole i Larvik? Søknadsfrist 3.mai.

Frivillige lag og foreninger får nå mulighet til å søke om å arrangere sommerskole for barn i Larvik.

 • 19.04.2021
 • Skole

Grunnskole og barnehage tilbake på gult nivå

Fra mandag 12. april vil barneskolene, ungdomsskolene og barnehagene gå tilbake til gult nivå.

 • 14.04.2021
 • Skole

Musikkvideokonkurranse for skoleklasser og barnehager!

Har dere lyst til å konkurrere om å være med i musikkvideoen til jubileumslåten «Byen vår»? Da må dere sende oss en video av at dere danser til Larvikssangen “Byen vår” senest onsdag 14. april!

 • 06.04.2021
 • Skole

Skoleskyss og smittevern

Ordinær skoleskyss i Vestfold og Telemark organiseres med en kombinasjon av åpne skolelinjer og ordinære busslinjer, og flere av bussene har en blanding av elever fra ulike skoletrinn, skoler og kommuner. Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk også gjelder for skoleruter.

 • 25.03.2021
 • Skole

Foresatte med samfunnskritiske funksjoner

Foresatte med samfunnkritiske funksjoner med behov for barnehage- og skole/SFO tilbud, kan få tilbud om dette etter gjeldende retningslinjer.

 • 17.03.2021
 • Valby skole

Informasjon om endring til rødt smittevernnivå (trafikklysmodellen), Valby skole

Larvik kommune har besluttet at 1.-7. klasse skal over på rødt nivå. Endring gjelder fra fredag 19.03.21 og foreløpig frem til påske. Skolen blir klargjort og organisert for å ivareta rødt nivå. En del ting vil være som før, men det vil være noen endringer for å ivareta smittevernrutiner på rødt nivå.

 • 17.03.2021
 • Valby skole

"Vinterlys"

Fotokonkurranse i 7. klasse

Til toppen