Klassekontakt

Hvorfor klassekontakter?

Klassekontakten er ikke lovpålagt, men er det viktigste bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Klassekontakter

Akvile Mockiene 1. klasse
Karen Elisabet Wittersø Hector 1. klasse
Miranda Aker 1. klasse - vara
Silje Eirin Solheim Hansen 2. klasse
Silje Bjørtomt Thorstensen 2. klasse - vara
Stine Bunes Thorsen 3. klasse - hoved / 1. klasse - vara
Camilla Kokkersvold 3. klasse - hoved / 7. klasse - vara
Gerhard Simonsen 3. klasse - vara
Trine Merete Sjølyst 3. klasse - vara
Ole Kristian Folkman 4. klasse
Roald Eddie Stensholt 4. klasse
Lasse Brandsdal Johnson 4. klasse - vara
Kenneth Bakken 4. trinn - vara
Arjeta Krasniqi 5. klasse
Harpinder Kaur 5. klasse
Have Bezeraj 5. klasse - vara
Lotte-Kristine Halvorsen Løve 5. klasse - vara
Maria Angel Joachimsen 6. klasse
Ida Haukøya Allum 6. klasse - vara
Merete Gjone 7. trinn
Øyvind Søstuen Maktabi 7. trinn
Til toppen