Klassekontakt

Hvorfor klassekontakter?

Klassekontakten er ikke lovpålagt, men er det viktigste bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Klassekontakter

Arjeta Krasniqi
Ellen Haugan-Bruun
Akvile Mockiene 1. klasse
Karen Elisabet Wittersø Hector 1. klasse
Miranda Aker 1. klasse - vara
Stine Bunes Thorsen 1. klasse - vara
Gry Løvald Stensland 2. klasse
Inger Lise Hansen 2. klasse
Joachim Abel Abelhaug 2. klasse
Trine Merete Sjølyst 2. klasse
Madelen Sæterdal 3. klasse
Tone Merethe Røed 3. klasse
Lene Halvorsen 3. klasse - vara
Hafsteinn Haraldsson 4. klasse
Monica Heggestad 4. klasse
Roald Eddie Stensholt 4. klasse
Erika Madeleine Rodal 4. klasse - vara
Lena Hvaal Kristiansen 4. klasse - vara
Lovejyot Singh 4. klasse - vara
Heidi Johannessen 5. klasse
Renate Andersen 5. klasse - vara
Lena Renate Mortensen 5. klasse og vara i 2. klasse
Maria Angel Joachimsen 6. klasse
Camilla Kokkersvold 7. klasse - vara
Merete Gjone 7. trinn
Øyvind Søstuen Maktabi 7. trinn
Til toppen