Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Astrid Margrete Lunde Leder
Bente Johannessen Andre ansatte
Ellen Furustad Foreldrerep
Gry Løvald Stensland Nestleder
Gry Mørch Jensen SFO-leder
Hege Røse Lærer
Leander Himberg Elevrådsrep 7. trinn
Line Louise Sannes Foreldrerep SFO
Rikke Cecilie Halvorsen Rektor (sekretær)
Sissel Rosenkilde Lærer
Thea Aasland Johansen Elevrådsrep 7. trinn
Til toppen