Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Astrid Margrete Lunde Bakken Leder
Bente Johannessen Andre ansatte
Gry Løvald Stensland Vara
Hege Røse Lærer
Kari Aasan Politiker representant
Line Louise Sannes Foreldrerep SFO
Linnea Evensen Pedersen Lærer
Rikke Cecilie Halvorsen Rektor (sekretær)
Silje Bjørtomt Thorstensen Foreldrerep. SFO - vara
Sissel Rosenkilde Lærer
Til toppen