Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anne Margrethe Nordberg Hagejordet Foreldrerep SFO
Astrid Margrete Lunde Foreldrerep
Ellen Furustad Foreldrerep
Gry Løvald Stensland Foreldrerep
Gry Mørch Jensen SFO leder
Hege Røse Lærer
Rikke Cecilie Halvorsen Rektor
Sissel Rosenkilde Lærer
Til toppen