Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Astrid Margrete Lunde Bakken Foreldrerep - leder
Hege Røse Lærer
Helge Ivar Vågen Politisk repr.
Kristin Bjørntvedt
Lill-Iren Gustavsen
Line Louise Sannes Foreldrerep fra SFO
Linnea Evensen Pedersen Lærer
Rikke Cecilie Halvorsen Rektor (sekretær)
Sissel Rosenkilde SFO leder
Til toppen