Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Astrid Margrete Lunde Foreldrerep - leder
Ellen Furustad Foreldrerep
Gry Løvald Stensland Foreldrerep - nestleder
Gry Mørch Jensen SFO leder
Hege Røse Lærer
Leander Himberg Elevrådsrep 7. trinn
Line Louise Sannes Foreldrerep fra SFO
Rikke Cecilie Halvorsen Rektor (sekretær)
Sissel Rosenkilde Lærer
Thea Aasland Johansen Elevrådsrep 7. trinn
Til toppen