Informasjon til foresatte

Innhold

Deltakelse i Adventsamling eller likeverdig kulturelt tilbud fredag 16. desember

Fredag 16. desember har elevene ved Valby skole valget mellom å delta på Adventsamling i Østre Halsen kirke, eller å delta på et likeverdig kulturelt tilbud på skolen. 

 

Adventsamlingen arrangeres som en del av skolens generelle kultur- og tradisjonsformidling, og begrunnes i Overordnet del av læreplanen kapitel 1 og 2, og Opplæringsloven § 1-1. Adventsamlingen er ikke en del av KRLE-faget.

 

Elever som ikke deltar på adventsamlingen har et kulturelt likeverdig tilbud på skolen i den tiden adventsamlingen varer. 

 

Alternativ 1: Adventsamling i Østre Halsen kirke

Tradisjonell adventsamling, der elevene bl.a. deltar i skolekor, tekstlesing og julesanger.

                          

Alternativ 2: Kulturelt likeverdig opplegg på skolen

Innhold vil være om vinter- og juletradisjoner og om det å være en god venn, med musikk og tekster knyttet til årstiden og tema.   

                  

Viktig

Elever som ikke skal delta på adventsamlingen må aktivt meldes av denne (jamfør vedtak i kommunestyret). Dette har dere foresatte allerede gjort i forbindelse med signeringen av samtykkeerklæringene i Visma.

 

Skulle det være noen av dere som ennå ikke har gjort dette, eller ønsker endring, må dere snarest logge dere inn i Visma og signere/endre på dette.

 

Fristen er fredag 10. desember 2022 

 

Siste skoledag før juleferien er for øvrig torsdag 22. desember, hvor elevene slutter kl. 12.15. SFO åpner kl.12.15.

Til toppen