Informasjon til foresatte

Innhold

Deltakelse i Adventsamling i kirken eller likeverdig kulturelt tilbud fredag 17. desember.

Fredag 17. desember har elevene ved Valby skole valget mellom å delta på Adventsamling i Østre Halsen kirke, eller å delta på et likeverdig kulturelt tilbud på skolen.

Adventsamlingen i kirken arrangeres som en del av skolens generelle kultur- og tradisjonsformidling, og begrunnes i Overordnet del av læreplanen kap. 1.2, samt Opplæringsloven § 1-1. Adventsamlingen er ikke en del av KRLE-faget. Elever som ikke deltar på Adventsamling i kirken har et kulturelt likeverdig tilbud på skolen i den tiden Adventsamlingen varer.

Alternativ 1: Adventsamling i Østre Halsen kirke

Tradisjonell Adventssamling, der elevene blant annet deltar i skolekor, tekstlesing og julesanger.

Alternativ 2: Kulturelt likeverdig opplegg på skolen

Innhold vil være om vinter- og juletradisjoner og om det å være en god venn, med musikk og tekster knyttet til årstiden og tema.

Viktig: Elever som ikke skal delta på Adventsamlingen i Kirken må aktivt meldes av denne (jamfør vedtak i kommunestyret). Dette har dere foresatte allerede gjort i forbindelse med signeringen av samtykkeerklæringene i Visma. Skulle det være noen av dere som ennå ikke har gjort dette, eller ønsker endring, må dere snarest logge dere inn i Visma og signere/endre på dette.

Frist: Mandag 13.12.2021

Siste skoledag før juleferien er for øvrig onsdag 22. desember, hvor elevene slutter kl. 12.15. SFO åpner kl. 12.15.

Vh.
Rikke C. Halvorsen
Rektor

Til toppen