Informasjon om endring til gult smittevernnivå

Innhold

Viktig informasjon om rutiner og retningslinjer ved Valby skole

Beredskapsteamet i Larvik kommune har besluttet at skolene skal over på gult nivå fra mandag 13.12.21 til 22.12.21. 

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder, dette ved inngang til sitt klasserom. Det er oppmerkede linjer foran hver av inngangene for oppstilling med avstand i hver kohort. 

Inndeling i friminutt

Alle kohorter (En hel klasse regnes som en kohort) har faste soner for friminutt. Det betyr at elever og ansatte skal oppholde seg i faste soner i friminutt. De ulike sonene er markert med sperrebånd. Det er viktig å holde avstand. To kohorter kan samarbeide utendørs.


Gult nivå på skolen innebærer følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Kohortvis / trinnvis gruppeinndeling på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Skrivesaker og mat

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, viskelær, blyantspisser. Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen. 
 • Det legges opp til å være noe mer ute fremover. Husk klær etter vær. 
 • Elevene har merket knagg i garderobe for hver kohort. 

 SFO

 • SFO tilbudet vil foregå i samme kohorter som på skoledagen. Utetid i oppmerkede soner. Det vil være økt utetid. 

 Kroppsøving

 • Kroppsøving gjennomføres som regel ute. 

 
Fysisk aktivitet og leksehjelp

 • Fysisk aktivitet for 5.-7.kl gjennomføres ute. 
 • Leksehjelp utgår inntil videre.

Fravær meldes som normalt i Visma.


Mvh.
Rikke C.Halvorsen
Rektor Valby skole

Til toppen