Velkommen til Valby skole, skoleåret 2020-2021

Innhold

Første skoledag 2020/2021

Velkommen til første skoledag mandag 17.august! Vi på skolen gleder oss masse til å se alle elevene igjen og ønsker ekstra velkommen til nye førsteklassinger.

Start og sluttidspunkt første skoledag:

 • 1. kl.: 8.30-12.15
 • 2.-4. kl.: 8.15-12.15
 • 5.-7. kl.: 08.15-13.30

1.klasse vil ha en felles oppstart ute foran SFO inngangen Kl. 8.30 sammen med foresatte og ansatte, før elevene deretter går inn i klasserommet. En av de foresatte har mulighet til å være med inn i klasserommet, der det holdes god avstand. SFO-rom står tilgjengelig for de av foresatte som ønsker å være i nærheten av sitt barn første skoledag.

For 2.-7.klasse er oppstart kl. 8.15. Det vil ikke være fellessamling slik vi har tradisjon ute første skoledag. Dette pga. Covid 19 tiltak. Hver klasse møter foran sin oppmerkede inngang. (Se oversikt over innganger for hver klasse under). Lærere og assistenter vil være ved inngangen til sin klasse og ta godt i mot elevene når de kommer til skolestart.

Skoledagen- start og sluttider for skoleåret 2020/2021

Skolestart kl. 08.15 hver dag for alle klasser

Skoleslutt

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.klasse

13.30

13.30

12.15

12.15

13.30

2.klasse

13.30

13.30

12.15

12.15

13.30

3.klasse

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

4.klasse

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

5.klasse

13.30
Fysisk
Kl.13.30-14.10

13.30

13.30

13.45

13.30

6.klasse

13.30

13.30

13.30

13.45
Fysisk
Kl. 13.45-14.25

13.30

7.klasse

13.30

13.30

13.30

13.45

13.30
Fysisk
Kl. 13.30-14.10

Timeplanen med tider legges også på hjemmesiden for hver klasse.

Leksehjelp tirsdager og onsdager ( 4.-7. kl.). Egen påmelding kommer. Det blir ikke leksehjelp i uke 34.

 

Oversikt over klasser og kontaktlærere

Klasse

Klassenavn

Kontaktlærer

1.kl.

Tellus

Selma Marie Haug

2.kl.

Mars

Henrikke Jakucs
(Linda Malerød er vikar for Henrikke frem til februar)

3.kl.

Sirius

Christine Strømstad Åtland.

4.kl.

Venus

Ragnhild Sørensen

5.kl.

Helios

Mariann Kjølnes/Sissel Rosenkilde

6.kl.

Jupiter

Hege Røse

7.kl

Astra

Mona Holm

 

Faglærere                                                               Assistenter i skole

Conny Hjorthaug Vege                                           Jane Fjellstad Jernslett

Tone Jøndahl                                                         Wenche Hammer

Eva Kennedy Eriksen                                              Bente Johannesen

Linnea Evensen Pedersen                                        Grethe Lill Olufsen

Victoria Hugli Fjellvik                                              Solfrid Hetty

 

Informasjon ang.rutiner på skolen ifht. Covid 19

For å begrense smittefare har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Pr.d.d er tiltakene på gult nivå.

Gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak.

Unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming)

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal sørge for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt. I tillegg vil vi også fortsette å være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

Tiltakene

Tiltakene i skolen baserer seg på den oppdaterte utgaven av Veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. 

Inndeling i kohorter (klasser)

Alle kohorter (klasser) har faste oppmøtesteder, dette ved inngangen til sin garderobe. Elevene skal sette fra seg sekk ved merket området ved inngang. Det er oppmerkede linjer foran hver av inngangene for oppstilling med avstand i og mellom hver kohort. Elevene kan la rent skiftetøy ligge i kurv i garderobe.

Kohortene vil også være de samme i SFO. Ved henting skjer dette i garderobe. ( Se egen informasjon sendt av SFO)

Klasser (Kohort) og inngang

Trinn

Inngang

1.klasse

Gul dør (merket med klasse)
1.og 2.klasse/SFO inngang. Oppstilling på merket linje

2.klasse

Gul dør (merket med klasse)
1.og 2.klasse/SFO inngang. Oppstilling på merket linje

3.klasse

Rød dør (merket med klasse)

Oppstilling på merket linje

4.klasse

Inngang blå dør (merket med klasse)
Oppstilling på merket linje

5.klasse

Inngang grønn dør (merket med klasse)
Oppstilling på merket linje

6. klasse

Inngang grønn dør (merket med klasse)
Oppstilling på merket linje

7.klasse

Inngang blå dør (merket med klasse)
Oppstilling på merket linje

 

Inndeling i soner i friminutt

Alle kohorter (klasser) har faste soner for friminutt. Det betyr at elever og ansatte skal oppholde seg i sin faste sone i friminutt. De ulike sonene er markert med sperrebånd. Det er viktig å holde avstand.

Håndhygiene

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 • Etter kontakt med dyr

 

Håndvask utføres før elevene møter på skolen.

Forsterket renhold av rom og overflater utføres av renholderne på skolen.

Skrivesaker og mat

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, viskelær, blyantspisser.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen. Det er ikke tilgang til toastjern.

 

Sykdom

Elever skal komme på skolen/SFO:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når de har god allmenntilstand. 
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
 • Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis-infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse elevene kan komme på skolen/SFO dersom allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

 Når skal elever ikke møte på skolen?

Elever med luftveissymptomer:

 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
 • Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/SFO. Elever skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. 

 

Elever som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

 

Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

 

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte på skolen som normalt.

 

Vi ønsker dere alle velkommen til nytt skoleår og lykke til med første skoledag!

 

Vennlig hilsen

Rikke C. Halvorsen

Rektor

Til toppen