LEKSEHJELP skoleåret 2020/2021

Leksehjelp starter i uke 35, tirsdag 25. august 2020

 
 

Tilbudet er gratis og frivillig for elevene. Timene til leksehjelp kommer i tillegg til den ordinære opplæringen. 
Tirsdag                         Onsdag
4.trinn 13.30-14.15       13.30-14.15
5.trinn 13.30-14.15       13.30-14.15
6.trinn 13.30-14.15       13.30-14.15
7.trinn 13.30-14.15       13.30-14.15

For de som er meldt på leksehjelp gjelder like regler for fravær, dvs. at, dere gir beskjed hvis ditt barn ikke skal på leksehjelp. Hvis ditt barn ikke dukker opp og beskjed ikke er gitt om fravær/sykdom, ringer vi dere etter gjeldende rutiner. For de av 4.klassingene som har SFO plass mandag og torsdag, vil leksehjelp også bli gitt de dagene. Informasjon ang. dette kommer fra SFO.

Leksehjelpen vil være i et av trinnets klasserom eller rom i nær tilknytning.

 

Fyll ut skjemaet

 
 

 

 

Til toppen