Informasjon om rutiner for oppstart 27.4.20 ved Valby

Innhold

Skolen åpner for 1.- 4.trinn mandag 27.04.20. Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene og dere foreldre når dere kommer mandag morgen.

Denne planene gjelder foreløpig for uke 18 og endringer kan skje.

SFO

SFO er åpen fra kl. 07.30 – 15.30 hver dag, inntil videre.

Skoledagen

Trinn Ansatte Start Slutt
1.klasse
To kohorter
Viktoria (vikar for Henrikke), Eva og Bente Kl 08.30 hver dag Mandag, tirsdag, fredag kl 13.40
Onsdag og torsdag kl. 12.25
2.klasse
To kohorter
Lars, Linda M., Jane, Grethe Lill Kl 08.15 hver dag Mandag, tirsdag, fredag kl. 13.20
Onsdag og torsdag kl.12.05
3.klasse
To kohorter
Ragnhild, Yngvild, Conny, Solfrid Kl 08.15 hver dag Mandag - fredag kl. 13.20
4.klasse
To kohorter
Sissel, Mariann, Wenche Kl 08.30 hver dag Mandag - fredag kl. 13.40

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder, dette ved inngang i sin sone. Elevene skal sette fra seg sekk ved merket området ved inngang. Det er oppmerkede linjer foran hver av inngangene for oppstilling i hver kohort.

Trinn Inngang
1.klasse
Kohort 1 og 2
Gul dør (merket med klasse)
Det er inngangen som vanligvis 1.klasse/SFO bruker.
2.klasse
Kohort 3 og 4
Rød dør (merket med klasse)
Det er inngangen som vanligvis 2. og 3.klasse bruker.
3.klasse
Kohort 5 og 6
Blå dør (merket med klasse)
Det er inngangen som vanligvis 7.klasse bruker.
4.klasse
Kohort 7 og 8
Grønn dør (merket med klasse)
Det er inngangen som vanligvis 4. og 6.klasse bruker.

Inndeling i friminutt

Alle kohorter har faste soner for friminutt. Det betyr at elever og ansatte skal oppholde seg i faste soner i friminutt. De ulike sonene er markert med sperrebånd. Det er viktig å holde avstand.

Vaske rutiner

Øv på å håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Håndvask med såpe og vann (håndsprit) gjennomføres hver morgen ved inngang.
 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger, samt etter toalettbesøk, før og etter måltider.
 • Alle pulter og stoler er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra denne perioden. Toaletter og servanter desinfiseres og vaskes flere ganger daglig. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, viskelær, blyantspisser. Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Elevene har merket knagg med navn i garderobe for sin kohort. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.
 • SFO tilbudet vil foregå i samme kohorter og i samme rom som på skoledagen. Utetid i oppmerkede soner.

Kroppssøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Henvendelser til skolen

Henvendelser til kontoret skjer pr.telefon 33 17 13 80/ 920 94 313 eller gjennom vinduet til Linda Dahle, sekretær.
Foreldre/foresatte skal ikke inn i skolebygningene verken for levering eller henting. Dette gjøres utendørs.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Elever og ansatte skal ikke møte på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme fra skolen til de er symptomfrie + 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foreldre eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil foresatte bli kontaktet og eleven må hentes.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du rektor og gjør avtaler. Skolen trenger legeerklæring hvis eleven må være hjemme for å ha rett til fjernundervisning.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet om, og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Rikke C. Halvorsen
Rektor Valby skole

Til toppen