Informasjon om endring til rødt smittevernnivå (trafikklysmodellen)

Innhold

Valby skole fra mandag 31. mai

Larvik kommune har besluttet at 1.-7. klasse skal over på rødt nivå fra mandag 31.05.21 og foreløpig frem til onsdag 02.06.21. 

Her kommer informasjon om organisering og tider for elevene når skolen går over på rødt nivå mandag. 

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder, dette ved inngang i sin sone. Elevene skal sette fra seg sekk og klær ved merket området ved inngang. Det er oppmerkede linjer foran hver av inngangene for oppstilling med avstand i hver kohort. 

Oppmøte og inngang 

Trinn

Inngang

Start

Slutt

1.klasse

Kohort 1 og 2

Rom: 

1. klasserom og SFO basen

Gul dør (merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 1.klasse/SFO bruker

Kl.8.15 hver dag

Mandag, tirsdag, fredag: Kl.13.30

Onsdag og torsdag: Kl. 12.15

2.klasse

Kohort 3 og 4

Rom:

2.klasserom og SFO kjøkken

Gul dør (merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 2. klasse bruker

Kl.8.30 hver dag

Mandag, tirsdag, fredag: Kl. 13.45

Onsdag og torsdag: Kl.12.30

3.klasse

Kohort 5 

Rom:

3.klasserom

Rød dør (merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 3. klasse bruker

Kl.8.15 hver dag

Man-fre:Kl. 13.30

4.klasse

Kohort 6 og 7

Rom:

4.klasserom

og 7.klasserom

Blå dør ( merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 4. og 7.klasse bruker

Kl. 8.15 hver dag

Mandag-fredag:Kl. 13.30

5.klasse

Kohort 8 og 9

Rom:

5.klasserom og 6.klasserom

Grønn dør ( merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 5..klasse bruker

Kl. 8.15 hver dag

Kl. 13.30 hver dag

6. klasseDigital hjemmeundervisning fra mandag til og med onsdag. Ny vurdering i beredskapsledelsen onsdag om rødt/gult videre

7.klasse

Digital hjemmeundervisning fra mandag til og med onsdag. Ny vurdering i beredskapsledelsen onsdag om rødt/gult videre

 

 

Inndeling i friminutt

Alle kohorter har faste soner for friminutt. Det betyr at elever og ansatte skal oppholde seg i faste soner i friminutt. De ulike sonene er markert med sperrebånd. Det er viktig å holde avstand.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God håndhygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer- holde avstand

 

Skrivesaker og mat

  • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, viskelær, blyantspisser. Dette skal ligge i sekken.
  • Husk matpakke og drikke for hele dagen. 
  • Det legges opp til å være noe mer ute fremover. Husk klær etter vær. 
  • Elevene har merket knagg i garderobe for hver kohort. 

SFO

  • SFO åpningstid kl. 07.30-15.30
  • SFO tilbudet vil foregå i samme kohorter og i samme rom som på skoledagen. Utetid i oppmerkede soner. Det vil være økt utetid. 
  • Vi ber om at de barna som hjemsendes ordinært etter kl.15.30 gir beskjed om hvilken tid som gjelder fra mandag 31.05.21

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres ute. 

Fysisk aktivitet og leksehjelp

Fysisk aktivitet for 5. klasse utgår inntil videre, det gjør også leksehjelp

Henvendelser til skolen

Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon 33 17 13 80/ 920 94 313 eller gjennom vinduet til Linda Dale, sekretær. Foreldre/foresatte skal ikke inn i skolebygningene verken for levering eller henting. Dette gjøres utendørs.

Fravær meldes som normalt i Visma.

 

Mvh.

Rikke C.Halvorsen

Rektor Valby skole

 

 

 

 

Til toppen