Informasjon om endring til rødt smittevernnivå (trafikklysmodellen), Valby skole

Innhold

Larvik kommune har besluttet at 1.-7. klasse skal over på rødt nivå. Endring gjelder fra fredag 19.03.21 og foreløpig frem til påske. Skolen blir klargjort og organisert for å ivareta rødt nivå. En del ting vil være som før, men det vil være noen endringer for å ivareta smittevernrutiner på rødt nivå.

Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene når skolen går over på rødt nivå fredag.

Denne planene gjelder fra fredag 19.03.21 og frem til påske og endringer kan skje.

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder, dette ved inngang i sin sone. Elevene skal sette fra seg sekk og klær ved merket området ved inngang. Det er oppmerkede linjer foran hver av inngangene for oppstilling med avstand i hver kohort.

Oppmøte og inngang

Trinn

Inngang

Start

Slutt

1.klasse

Kohort 1

Rom:

1. klasserom

Gul dør (merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 1.klasse/SFO bruker

 

Kl.8.15 hver dag

Mandag, tirsdag, fredag: Kl.13.30

Onsdag og torsdag: Kl. 12.15

2.klasse

Kohort 2 og 3

Rom:

2.klasserom og SFO rommet

Gul dør (merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 2. klasse bruker

Kl.8.30 hver dag

Mandag, tirsdag, fredag: Kl. 13.45

Onsdag og torsdag: Kl.12.30

3.klasse

Kohort 4

Rom:

3.klasserom

Rød dør (merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 3. klasse bruker

Kl.8.15 hver dag

Man-fre:Kl. 13.30

4.klasse

Kohort 5 og 6

Rom:

4.klasserom

og Orion rom

Blå dør ( merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 4. og 7.klasse bruker

 

Kl. 8.15 hver dag

Mandag-fredag:Kl. 13.30

5.klasse

Kohort 7

Rom:

5.klasserom

Grønn dør ( merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 5..klasse bruker

Kl. 8.15 hver dag

Kl. 13.30 hver dag

6. klasse

Kohort 8

Rom:

Fønix

 

Fønix naturfagrom egen inngang

Kl. 8.15 hver dag

Kl. 13.30 hver dag

Torsdag og fredag gym hjemme kl. 12.30-13.30

7.klasse

Kohort 9

Rom:

7. klasserom

Blå dør( merket med klasse)

Det er inngangen som vanligvis 7.klasse bruker

 

Kl. 8.25 hver dag

 

Kl. 13.40 hver dag,

Torsdag og fredag gym hjemme kl. 12.30-13.40

 

Inndeling i friminutt

Alle kohorter har faste soner for friminutt. Det betyr at elever og ansatte skal oppholde seg i faste soner i friminutt. De ulike sonene er markert med sperrebånd. Det er viktig å holde avstand.

 

Skrivesaker og mat

  • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, viskelær, blyantspisser. Dette skal ligge i sekken.
  • Husk matpakke og drikke for hele dagen.
  • Det legges opp til å være noe mer ute fremover. Husk klær etter vær.
  • Elevene har merket knagg i garderobe for hver kohort.

SFO

  • SFO åpningstid kl. 07.30-15.30
  • SFO tilbudet vil foregå i samme kohorter og i samme rom som på skoledagen. Utetid i oppmerkede soner. Det vil være økt utetid. Månedsplan som er gitt ut for mars kan det bli endringer i.
  • Vi ber om at de barna som hjemsendes ordinært etter kl.15.30 gir beskjed om hvilken tid som gjelder fra fredag 19.03.21.

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres som regel ute.

For 6. og 7. klasse legges gym 4. økt torsdag og 4. økt fredag. Disse gymtimene gjennomføres hjemme. Elevene avslutter da kl. 12.15 på skolen for å ha kroppsøving opplegg gitt av lærer hjemme.

Fysisk aktivitet og leksehjelp

Fysisk aktivitet  for 5.-7. klasse utgår inntil videre, det gjør også leksehjelp for 4.-7.klasse.

Henvendelser til skolen

Henvendelser til kontoret skjer pr.telefon 33 17 13 80/ 920 94 313 eller gjennom vinduet til Linda Dale, sekretær. Foreldre/foresatte skal ikke inn i skolebygningene verken for levering eller henting. Dette gjøres utendørs.

Fravær meldes som normalt i Visma.

 

Mvh.

Rikke C.Halvorsen

Rektor Valby skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen