Flere som har lyst til å bli med i foreldregruppa vår?

Oppgradering av skolegården på Valby skole

Vi er tre foreldre til barn på Valby skole som har startet en arbeidsgruppe med mål om å oppgradere skolegården. Prosessen med å skrive søknader om midler er i gang. Om vi får midler skal de brukes til å kjøpe lekeapparater og utstyr som kan gi elevene flere aktivitetstilbud i friminuttene, samt å dekke utgifter til graving og riktig underlag.
På bildene ser dere noe av det som er søkt om tilskudd til.
Vi ønsker oss gjerne flere medlemmer i gruppa som kan være med å bidra i dette arbeidet. Om du har kompetanse innenfor håndverk eller entreprenørvirksomhet er det selvfølgelig et pluss, men absolutt ikke et krav. Alle som kan tenke seg å være med er velkomne, du trenger ingen forhåndskunnskaper.
Ta kontakt med FAU-leder; efurustad@hotmail.com om du kan tenke deg å bidra eller er nysgjerrig på hva vi holder på med.
Hilsen foreldregruppa v/FAU-leder Ellen Furustad.
Til toppen